Từ điển

Những tác động lớn đến quản trị chuỗi cung ứng

by NGUYEN TAM • June 3, 2021

Hiện nay, trên thị trường kinh doanh, có đến 6 xu hướng tác động đến việc quản trị các chuỗi cung ứng. Những xu hướng đó là gì? và bạn đã thực sự hiểu hết về những xu hướng này để có những kế hoạch phù hợp cho doanh nghiệp mình chưa? Cùng Á Châu […]